კატალოგი

კაკალი (C0001-C0002)

1კვ. მეტრი(ღია:230 ₾ - მუქი:260 ₾)

კაკალი (C0001)

1კვ. მეტრი 230 ₾

კაკალი (C0002)

1კვ. მეტრი 260 ₾